AJ Final Grade

pomôcka pre výpočet výslednej známky z predmetu Anglický jazyk